Prvomajska 35-a
11080 Zemun

Vi ste ovde: Naslovna Brio Tank

Ostalo

Brio Tank

Cena: 7,900.00

Brio  Tank

BRIO TANK u malom rezervoaru kompenzuje privremeni gubitak pritiska u sistemu i tako održava sistem u ravnoteži. Tehničke karakteristike su iste kao za BRIO 2000MT uređaj.

Brio Tank ima zaštitnu funkciju: zaustavlja pumpu prilikom rada na suvo, isključuje pumpu kada nestane vode, štiteći je pritom od opasnog rada na suvo.

Brio Tank zamenjuje u potpunosti uobičajne vodene sisteme koji se sastoje od presostata i rezervoara za pritisak.

Brio Tank verzije imaju manometar koji osigurava kontrolu početnog pritiska, kao i pritiska celog sistema gde je instaliran.

PRETHODNO GLEDANO

Brio Tank

7,900.00

PUMPE ZA VODU

Predviđene za snadbevanje domaćinstava i manjih privrednih objekata pitkom vodom. Proizvedene od kvalitetnog materijala i prilagođene lakoj montaži na različite sisteme. Zagarantovan dugotrajan rad sa minimalnim održavanjem.

POGLEDAJTE PROIZVODE

ADUT

Predviđene za snadbevanje domaćinstava i manjih privrednih objekata pitkom vodom. Proizvedene od kvalitetnog materijala i prilagođene lakoj montaži na različite sisteme. Zagarantovan dugotrajan rad sa minimalnim održavanjem.

POGLEDAJTE PROIZVODE

HIDRO KOMPLETI

Predviđene za snadbevanje domaćinstava i manjih privrednih objekata pitkom vodom. Proizvedene od kvalitetnog materijala i prilagođene lakoj montaži na različite sisteme. Zagarantovan dugotrajan rad sa minimalnim održavanjem.

POGLEDAJTE PROIZVODE